Ph: +370-5-262-7990, +370-5-267-5404 | reg@vivadens.eu | Didlaukio g. 51, Vilnius, Lithuania, EU | Registracija internetu | VIVADENS ODONTOLOGIJOS IR ESTETIKOS CENTRAS
Registratūros darbo laikas : I-IV 8:00-19:00; V 8:00-17:00.

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

 

Odontologinio intelektualinio turto plagiatas, vagystės ir apsauga 

 

Plagiatas, vagystės, plėšikavimai ir korupcija dabar yra didžiausios žmonių ir žmonijos bėdos. Aišku, jos turi šaknis. Kopijuojant akis ar uodegą, vienos žuvys vilioja aukas, kitos - gąsdina plėšrūnus. Panašių pavyzdžių yra ir augalų bei gyvūnų tarpe. Kopijavimas buvo evoliucijos pakopa ir ji turi savo privalumus. Kopijavimas yra dauginimosi pamatas. Bet visuomet buvo svarbu individualumo ir būrio balansas, nes evoliucija labiausiai vyksta per tinkamiausią individo ir būrio sąveiką ir dalijimąsi. Neradus tinkamos sąveikos, rūšis išnyksta. Taip išnyko virš 99 proc. gyvybės rūšių.

Laimėjimai atvedė gamtą iki žmogaus. Rasime balansą su gamta ir tarpusavyje ar parazituosime ir išnyksime? Matyt, tik intelektualinio turto vagystės ir valdžios korupcija yra grynai žmonių išradimas. Korupciją seka šešėlis. Dažniausiai lygybei ir žmonių išgyvenimui. Bet pirminė priežastis yra korupcija. Lietuvoje valdžia bando išnaikinti šešėlį, vaidindama kovą su korupcija. Visi kvailiau ar išmintingiau maitina ir rodo save.

Pagrindinis metodas apsisaugoti nuo korupcijos, infekcijų ir parazitų yra higiena arba parazitų nemaitinimas. Kitas metodas – skaidri ir prieinama informacija apie juos. Taip ir kūno ląstelės kartą persirgusios infekuota liga atpažįsta virusus, bakterijas ir kitus parazitus. Tarp žmonių irgi geriausiai veikia parazitų nemaitinimas ir skaidri informacija apie juos.

Fotokursai.lt plagiatas ir vagystė. Paskutiniu lašu, paskatinusiu aptarti odontologinio intelektualinio turto vagystes tapo pavogtos iš IĮ Estetinės Odontologijos Centro „VivaDens“ (toliau – VivaDens) foto kursų medžiaga, kurią pavogė subjektai, internete prisistatantys kaip Fotokursai.lt, UAB „Sun Bunny“, Gytis Dovydaitis ir pnš. Visa spausdinta keliolikos lapų reikšminga kursų medžiaga pateikta segtuve, nukopijavus ir pakeitus tikrąjį autorių internetinį adresą www.vivadens.eu į sukčių www.fotokursai.lt . Vienas iš vagišių prisistatymų pateiktas paveikslėlyje 1.

Pav. 1

Paveikslėlyje 2 pateiktas VivaDens paruoštos medžiagos pavyzdys. Pavogta ne tik odontologinė medžiaga, jos turinys, bet ir veidų atvaizdai. Aišku, kopijuotos medžiagos kokybė blogesnė nei dalijama VivaDens‘e. Odontologė Ingrida Ivancė per keliolika metų surinko medžiagą apie odontologinę fotografiją, tarp jų didžiausią dalį JAV konferencijose ir kt., ją susistemino, pritaikė ir paruošė Lietuvos odontologams. Per eilę metų tai kainavo virš keliolikos tūkstančių dolerių.

Pav. 2

VivaDens vadovė gydytoja Ingrida Ivancė – estetinės odontologijos ir odontologinės fotografijos pradininkė Lietuvoje - odontologinės fotografijos kursus veda nuo 2011 m. Tai pirmieji tokie kursai Lietuvoje. Kursai registruoti LR Odontologų Rūmuose. Kursų kaina gydytojams odontologams 260 Eur, asistentams, higienistams, dantų technikams 145 Eur. Kokybiška odontologinė fotografija yra būtinybė estetinėje odontologijoje.

Akivaizdu, kad investuojant lėšas būtina ir numatoma, kad jos sugrįš. Kaip ir sodinant. Kitaip neliks galimybės nei tobulintis, nei vogti.

Vagišių metodai ir pasekmės. Mes tiksliai nežinome, kaip VivaDens foto kursų medžiaga papuolė vagišiams, bet žinome, kad 2015-04-07 fotokursai.lt administratorė-vadybininkė Agnė Jocaitytė el-paštu kreipėsi į VivaDens, siūlydama bendradarbiauti dviem variantais: 1) už tam tikrą mokestį fotokursai.lt nukreiptų savo klientus – odontologus/klinikas – į VivaDens vedamus foto kursus (tuo metu ji rašė, kad tokių turi dvi klinikas, 15 žmonių); 2) VivaDens samdytų UAB‘ą fotokursai.lt kaip lektorius pravesti fotokursus VivaDens‘e. 2015-04-13 VivaDens geranoriškai sutiko su pirmo varianto sąlygomis. Tačiau fotokursai.lt po to dingo. Galimai VivaDens foto kursų medžiaga papuolė vagišiams per specialiai į kursus atsiųstą dalyvį ar buvo gauta, pavogta ar nupirkta iš atsitiktinio kursų dalyvio.

Mes apgailestaujame dėl galimos žalos visiems, kurią padarė www.fotokursai.lt . Fotokursai.lt savo svetainėje skelbia, kad odontologinės fotografijos plagiatinius kursus pravedė kelioms klinikoms, tarp jų „Dantų harmonija“, „Denticija“ ir „Pro-dentum“. Vienų kursų foto pateikta fotokursai.lt svetainėje, matosi paveikslėlyje 3. Akivaizdu, kad pagrindinė nusikalstamos veikos kaltė tenka vagišiui kursų lektoriui Gyčiui Dovydaičiui ir administratorei. Kita vertus, klinikos ir asmenys, pigiai ir neteisėtai gavę vogtą medžiagą, ją turės grąžinti VivaDens. Tuo labiau, kad medžiagoje yra VivaDens darbuotojų ir klientų veidai, kuriuos pagal atskiras individualias sutartis jie sutiko leisti naudoti tik VivaDens. Kai kurie asmenys jau pareiškė savo reikalavimus per VivaDens atlyginti materialinę ir nematerialinę žalą, kiti juos informavus, galimai dar pareikš. Tai labai priklausys nuo Gyčio Dovydaičio, administratorės Agnės, matomai, Jocaitytės, ir atitinkamų asmenų ir įstaigų elgesio. Tai teisiniai ir teisminiai atvejai ir jie turi būti tinkamai išspręsti, o žala atlyginta. Žala ir jos atlyginimo bei atsakingumo būdai yra apibrėžti Civiliniame kodekse, Administracinių teisės pažeidimų kodekse, Baudžiamajame kodekse, Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kitur. Juose numatytas žalos atlyginimas, baudos ir laisvės atėmimas. 

Pav. 3

Vagystė negalėjo likti ilgai nepastebėta. Viena kursų dalyvė, atpažinusi VivaDens foto kursų dalomąją medžiagą, šokiruota tokios akiplėšiškos vagystės perdavė 2015 m. mums Fotokursai.lt (UAB “Sun Bunny”) vedamų fotografijos kursų odontologams dalijamąją medžiagą. Ji taip pat informavo, kad lektorius Gytis Dovydaitis kurso metu visiškai neaiškino, kaip kokybiškai atlikti dantų fotografijas, tik išdalijo medžiagą ir besidominčius kokybiška odontologine fotografija pakvietė iš medžiagos išsiaiškinti patiems. Tai suprantama, nes jis pats to nežino.

Kokybiška ir kokybiškai foto kursų medžiaga Lietuvoje pateikiama tik VivaDens foto kursuose. Žinoma, kad estetinės odontologijos darbų apyvarta Lietuvoje jau viršija milijonus eurų, o ši medžiaga reikšmingai prisideda prie kokybiško bendradarbiavimo tarp odontologų ir su klientais.

Fotokursai.lt nuplagijavo VivaDens odontologinės fotografijos kursų programą ir dalomąją medžiagą su VivaDens klientų bei darbuotojų veidų, dantų nuotraukomis – 10 puslapių, nutrynė lapų apačioje VivaDens autorystės ženklus, užsidėjo savo emblemas ir dalija kursantams kaip neva savo paruoštą.

Padaryta materialinė bei nematerialinė žala ne tik klinikai, bet ir VivaDens klientams bei darbuotojams – pažeista jų teisė į atvaizdą, nes fotokursai.lt nėra gavę sutikimo naudoti jų veidų fotografijas savo bizniui.

VivaDens viešai informuoja klinikas „Dantų harmonija“, „Denticija“, „Pro-dentum“ ir prašo grąžinti „foto kursų“ lektorių nuplagijuotą ir pavogtą iš VivaDens foto kursų medžiagą teisėtiems autoriams ir ja be VivaDens leidimo nesinaudoti. Žala VivaDens padaryta ne mažiau, kaip po 145-260 Eur už dalyvį, neskaitant nematerialinės žalos asmenims ir VivaDens.

VivaDens dėl visų aukščiau minėtų plagiato ir vagystės aplinkybių informuos visas susijusias ir suinteresuotas puses ir kreipsis į atitinkamas teisės įstaigas dėl autorystės atstatymo ir žalos atlyginimo. Kviečiame patiems aktyviai bendradarbiauti su VivaDens nelaukiant teisinių veiksmų ir pasekmių. Jūs galite siųsti atsakymus raštu, skambinti ar atvykti.

Visi nesusipratimai gali būti tinkamai išspręsti ir iš jų pasimokyta. O mes apie šią intelektualinio odontologinio turto vagystę ir žalos kompensaciją numatome informuoti suinteresuotus asmenis ir visuomenę per internetą.

Internetinis plagiatas ir vagystės. Aukščiau aprašytas atvejis yra akiplėšiškas, bet ne toks žalingas ir kvailas, kaip VivaDens internetinės svetainės vagystė, kuri tęsiasi gal jau dešimtmetį. Kažkokia kontora, matomai odontologinė, nusikopijavo pažodžiui rusų ir anglų kalba, įskaitant ir fotografijas, visą svetainę net su VivaDens pavardėmis. Vietoj lietuvių kalbos įsidėjo tekstą bulgarų kalba. Jų svetainė per dešimtmetį beveik nesikeitė. Įdėta keturių, indų, arabų ar musulmonų, tikriausiai, odontologų, foto. Svetainės internetinis adresas http://stomatologya.net vis dar veikia [straipsnio publikavimo dieną 2015-10-27 veikė, vėliau apie 2017 m. nustojo veikti, VivaDens info]. VivaDens svetainė jau seniai neatpažįstamai pasikeitė. Mes užjaučiame tų sukčių klientus, bet ir klientams reikėtų domėtis paslaugų teikėjais. Tai dabar lengviausia daryti per Google ar atitinkamus registrus.

Kiti plagiatai ir vagystės. Žinoma istorija, kai 2007 m. vienas iš korumpuočiausių dienraščių „Respublika“, bandė veikti subdomeno delfis.lt vardu. DELFI prašymu Vilniaus apygardos teismas uždraudė naudoti Delfi internetinės svetainės vardą. Bandyto naudoti panašaus vardo svetainė teikė tokias pačias paslaugas, o vardas skiriasi tik viena raide. Ne viena odontologinė įstaiga naudojosi ar naudojasi vardais, beveik tapačiais VivaDens.

Stebėti visus, kurie naudojasi panašiais į VivaDens vardais, logo, plagijuoja ar vagia foto, tekstus ir pan., yra per didelis darbas. Atsakomybę prisiimti ir tai daryti reikia pačioms įmonėms. VivaDens plombavimo foto į bukletą buvo įsidėjusi klinika „Juvenalitus“, tekstą ir foto buvo nusikopijavusi klinika „Amadenta“. VivaDens foto iki ir po profesionalios burnos higienos buvo nusiplagijavusi burnos higienistė Ivona Šulikovskaja, UAB „Divex“. Lyg patys negalėtų gerai atlikti darbo. Anksčiau mes esame atkreipę odontologinių klinikų „Vivadenta“ ir „Vivus Dens“ dėmesį, dėl jų pavadinimų ir teikiamų paslaugų panašumo su VivaDens. Jos be ginčų pasikeitė savo vardus.

Neseniai VivaDens dėl darbo apsilankiusi mergina sakė, kad ji „VivaDent“ klinikoje Kaune užsiklijavo breketus, nes manė, kad tai yra VivaDens filialas Kaune. Klinikos pavadinimas ir logo primena VivaDens vardą, seno ir naujo logo spalvas ir formą. Jų informacijos elektroninio pašto adresas info@vivadent.lt yra labai panašus į mūsiškį info@vivadens.lt . Taip suklydę žmonės tampa įmonių, plagijuojančių garsių klinikų ar įmonių vardus, klientais. Taip įvyksta klaidos, kurios nepagrįstai priskiriamos kokybiškai dirbančioms, garsioms ir niekuo dėtoms klinikoms. Nesąžiningą konkurenciją pasaulio ir Lietuvos teisė baudžia. Šie atsitiktiniai ir gudrūs keliai ir klystkeliai turi būti pašalinti. Tik tuomet klientai lengvai ir be klaidų ras tai, ko ieško, kas tinkamai prisistato ir dirba, o kokybiškai dirbančios klinikos gaus joms priklausantį derlių. Mes kviečiame aukščiau minėtas klinikas, asmenis ir jų vadovus pakeisti savo vardus, logo ir tekstus taip, kad klientams nekiltų abejonių dėl jų įstaigos vardo, paslaugų ir kokybės, ir būtų pašalintos visų klaidų tikimybės. VivaDens ėmėsi teisinių priemonių dėl pavadinimo, interneto vardo bei ženklo kopijavimo ir klientų klaidinimo, ir 2018 m. Kauno klinika Vivadent pavadinimą ir kt. pakeitė. (info atnaujinta 2018-08-01).

Intelektualinis garsių firmų turtas kai kada yra gerokai didesnis nei materialinis, o jo apsauga ir plėtojimas turi būti individų, visuomenės ir valstybės interesas. Taip yra pažangiose, turtingose ir nekorumpuotose visuomenėse ir šalyse. Mes numatome apie VivaDens intelektualinio turto apsaugą ir žalos kompensaciją informuoti ateityje, nes tai susiję su viešojo intereso apsauga, kaip ir esant poreikiui, imtis ir griežtesnių priemonių. Numatome, kad visos paliestos pusės geranoriškai peržiūrės savo intelektualinio turto sąsajas su kitais ir VivaDens ir atitinkamai pakoreguos savo elgesį.

T.dr., Mečislovas Vrubliauskas, VivaDens konsultantas, 2015-10-27