Ph: +370-5-262-7990, +370-5-267-5404 | reg@vivadens.eu | Didlaukio g. 51, Vilnius, Lithuania, EU | Registracija internetu | VIVADENS ODONTOLOGIJOS IR ESTETIKOS CENTRAS
Registratūros darbo laikas : I-IV 8:00-19:00; V 8:00-17:00.

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

 

Odontologinės fotografijos plagiatoriams – teisinė užkarda

 

Zarasų rajono apylinkės teismas 2017-09-21 d. pilnai patenkino Estetinės odontologijos centro VivaDens (toliau VivaDens) ieškinį dėl UAB „Sun Bunny", kuri neteisėtu būdu gavo VivaDens organizuojamų fotografijos kursų dalomąją medžiagą su fotografijomis, jas nukopijavo ir pakeitusi nuorodą iš www.vivadens.eu į www.fotokursai.lt bei nenurodžiusi tikrojo autoriaus ir negavusi jo sutikimo, panaudojo šią medžiagą UAB „Sun Bunny“ autoritetui kelti ir pelnui gauti organizuojamų fotografijos kursų metu. Tai bene pirmoji aiški teisinė užkarda įvairiems odontologijos plagiatoriams, apie kuriuos jau esame rašę.

Gyd. odontologė I. Ivancė yra estetinės odontologijos ir protokolinės odontologinės fotografijos pradininkė Lietuvoje. Ji nuo 2011 metų VivaDens‘e veda estetinės profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus „Odontologinė fotografija klinikinėje praktikoje: dantų, šypsenos, portretų fotografavimo abc su kursų dalyvių praktika“. Gyd. odontologė I. Ivancė per keliolika metų surinko unikalią medžiagą apie odontologinę fotografiją, tarp jų reikšmingą dalį - JAV konferencijose pagal Amerikos Kosmetinės Odontologijos Akademijos (AACD) akreditacijos protokolus ir kt., ją susistemino, pritaikė ir, kaip dalomąją medžiagą, paruošė Lietuvos odontologams. Medžiaga yra VivaDens intelektinis turtas ir priklauso tik VivaDens. Per eilę metų tai kainavo ne tik daug darbo, laiko, pastangų, bet ir daug tūkstančių dolerių. Be to, fotografijos kursuose gyd. I. Ivancė pateikia tikslius skaitmeninio fotoaparato parametrus odontologinei dantų, šypsenos ir veido fotografijai, kiekvienam dalyviui praktiškai padeda kokybiškai suformuoti jų skaitmeninės fotografijos kadrą ir fotografuoti, aptaria ir pademonstruoja papildomą odontologinės fotografijos įrangą, kaip perkelti informaciją į kompiuterį, keisti failų formatą, archyvuoti ir kt. Visa spausdinta kursų medžiaga, kurią parengė ir yra jos autorė gydytoja odontologė Ingrida Ivancė, yra pateikiama fotografijos kursų dalyviams. Todėl ją gauti ir nusikopijuoti nėra sunku.

UAB „Sun Bunny" vadovai (Fotokursai.lt, lektorius Gytis Dovydaitis, administratorė Agnė Jocaitytė, pav. 1.) 2015-04-07 kreipėsi dėl bendradarbiavimo į VivaDens vedant foto kursus odontologams, tačiau gavę atsakymą ir pasiūlymus į juos neatsakė.

Pav. 1

VivaDens nežinomu ir neteisėtu būdu UAB „Sun Bunny" gavo VivaDens organizuojamų fotografijos kursų keliolikos puslapių dalomąją medžiagą su fotografijomis ir reikšminga informacija (pav.2) ir ją panaudojo, kaip savo, organizuojamų fotografijos kursų metu. Tokiu būdu UAB „Sun Bunny" pasisavino IĮ Estetinės odontologijos centro „VivaDens“ fotografijos kursų dalomąją medžiagą, joje panaudotas fotografijas ir jas neteisėtai panaudojo - perdavė Odontologinei klinikai „Dantų Harmonija“ pravedant joje dantų fotografijos kursus bei lengvai gaunant pelną. Pagal UAB „Sun Bunny" internetinę informaciją, jos klientais taip pat buvo odontologinės klinikos „Prodentum“, bei „Kauno Denticija“. VivaDens kreipėsi į „Dantų Harmonija“, „Prodentum“ ir „Kauno Denticija“ su prašymu grąžinti nuplagijuotą kursų medžiagą ir daugiau ja nesinaudoti. Į VivaDens prašymą „Dantų Harmonija“ ir „Prodentum“ neatsakė.

Pav. 2

Tai galėtų jau būti praeitis, jei UAB „Sun Bunny“, „Dantų Harmonija“ (pav. 3) ir kt. būtų pripažinę akivaizdžiai neteisingus ir neteisėtus veiksmus ir grąžinę nuplagijuotą medžiagą. Deja, visų pirma UAB „Sun Bunny“, nesielgė nuoširdžiai – nepripažino, kad kursų medžiagą pavogė, klaidino buveinės adresu, per advokatų kontorą reikalavo gyd. I.Ivancės įrodyti, kad ji yra medžiagos ir fotonuotraukų autorė, nors tai buvo akivaizdžiai įrodyta, vengė skelbti įsigaliojusį teismo sprendimą dienraščiuose „Lietuvos rytas“ bei „Verslo Žinios“.

Pav. 3

2017-09-21 d. Zarasų rajono apylinkės teismas VivaDens ieškinį - kompensaciją už autorių teisių pažeidimą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, patenkino pilnai, o taip pat įgaliojo UAB „Sun Bunny“ per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti savo lėšomis informaciją apie priimtą teismo sprendimą dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“. Sprendimas įsigaliojo 2018-01-29 dieną.

Žmogaus akis skiria virš 7 milijonų atspalvių, dešimčių ir šimtų mikronų formos tikslumą, kai kūnai, šiuo atveju dantys, yra šalia. Net šiuolaikiškiausios technologijos neužtikrina tokio tikslumo. Dėl to protokolinės odontologinės fotografijos labai palengvina ir supaprastina gyd. odontologų, burnos priežiūros specialistų, dantų technikų ir kt. bendravimą tarpusavyje, ir su pacientu. Daryti ir tobulinti protokolinę odontologinę fotografiją lieka iššūkiu ir ateityje. Viena vertus, tai reikalauja lėšų ir brangina estetinę odontologiją, bet kita vertus, tai žymiai pakelia kokybę, patikimumą, gražina žmogų bei džiugina širdį.

VivaDens informacija, 2018-07-17